Kalendarium

Här hittar du våra öppna utbildningar och aktiviteter

ÖPPNA UTBILDNINGAR OCH AKTIVITETER

MARS 2019
20, 21 och 22 mars Projektledarutbildning i Göteborg

APRIL 2019
1, 2 och 3 april Projektledarutbildning i Stockholm

MAJ 2019
22, 23 och 24 maj Projektledarutbildning i Visby

JUNI 2019
10, 11 och 12 juni Projektledarutbildning i Karlskrona
18 juni Sommarkaffe

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby | +46 70 179508 | info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se