Kalendarium

Här hittar du våra öppna utbildningar och aktiviteter


JUNI 2018
19 juni Sommarkaffe.

AUGUSTI 2018
17 augusti Projektledarforum i Visby

SEPTEMBER 2018
24-25 september Att leda utan att vara chef i Visby
26 september Att leda i förändring i Visby

OKTOBER 2018
8,9 och 10 oktober Projektledarutbildning i Visby
24-26 oktober Projektledarutbildning i Stockholm


NOVEMBER 2018
20 november Coachande ledarskap


DECEMBER 2018
3 december Kommunikation och relation
12 december Glöggmingel

FEBRUARI 2019
18,19 och 20 februari Projektledarutbildning i Stockholm

MARS 2019
26,27 och 28 mars Projektledarutbildning i Karlskrona

APRIL 2019
1,2 och 3 april Projektledarutbildning i Visby

JUNI 2019
18 juni Sommarkaffe
 

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby | +46 70 179508 | info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se