Att vara projektledare är ibland ett ensamt arbete. Vi vill med detta sätt skapa kontaktytor mellan projektledare - vi vet att i möten sker erfarenhetsutbyte, ideér kläcks, nätverk byggs. 
Varje frukost har ett tema att utgå från. Matnyttigt ska det vara.
Välkommen på frukost!

Projektledarfrukost 
Inga aktuella datum f.n