Att vara projektledare är ibland ett ensamt arbete. Vi vill med detta sätt skapa kontaktytor mellan projektledare - vi vet att i möten sker erfarenhetsutbyte, ideér kläcks, nätverk byggs.
Under våren 2019 testar vi att bjuda in till projektledarfrukostar, vi undersöker samtidigt intresset för ett projektledarnätverk på Gotland och hur utbildningsbehovet ser ut. 
Varje frukost har ett tema att utgå från. Matnyttigt ska det vara.
Välkommen på frukost!

Vår konsult Christian ansvarar för projektledarfrukostarna.
Projektledarfrukosten hålls i Visby

Projektledarfrukost 2
7 maj 2019, 07.45-08.45
Hos oss på Hamngatan 3, Visby
Tema: Att göra avslut i projekt
Anmälan: Mail>>
Märk ditt mail med "Projektledarfrukost i maj"