Behovet är unikt, vi skräddarsyr varje uppdrag.

Handledning

Hos oss kan du få en handledare som ger dig stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i  yrkesroll likväl som handledning för gruppen.

Syftet med handledning är att stödja och utveckla det professionella förhållningssättet inom det egna yrkesområdet.
Tillsammans med handledaren analyserar och reflekterar ni över dina styrkor och kompetenser vilket leder till att  professionaliteten ökar.

Facilitering

Vi genomför workshops, dialogforum och leder möten på ett sätt som skapar stor kreativitet och delaktighet.

Syftet med faciliteringen är att underlätta processen i möten och göra mötesdeltagarna tydligt delaktiga och ägare till gemensamma resultat och beslut.
Vi faciliterar vid problemlösning och förbättringsarbete
för att förtydliga roller, ansvar och arbetssätt
vid framtagning av vision, mål och strategier
när man behöver få en grupp att arbeta mot ett gemensamt mål
vid verksamhets- och grupputveckling

Coaching

Coaching är för dig som vill bli utmanad och komma till klarsyn med ett framtidsfokuserat och handlingsinriktat samtal. Det kan gälla att utvecklas i ledar- och medarbetarskapet  och vid outsourcing.   

Syftet med coachningen är att frigöra energi, motivation, kreativitet men också med åtaganden, stödja dig att prova nya handlingar.