Förändringskompetens för projektledare

Projektledarens roll är att driva utveckling framåt.
Förändringscykeln, från förnekande, genom acceptans och prövande, till att så småningom se entusiastiskt på tillvaron och resultatet av denna, tar ofta lång tid i anspråk. Som projektledare behöver du kunna hantera och driva förändringsprocesser effektivt för att nå önskvärda resultat.

 

Ur innehållet
Att se sig själv som förändringsledare
Förändringspsykologi och beteendemönster
Förändringens olika faser
Kommunicera – och lyssna
Feedback i förändringsarbetet - ta tillvara återkopplingen, minska motståndet.
Hantera frustration, förvirring och motstånd

 

Utbildningens mål
Att få grundläggande kunskaper om förändringens psykologi och olika faser samt konkreta verktyg för att leda och vägleda i förändringsprocesser.

 

Målgrupp
Projektledare som har behov av att i sin roll/ledarroll bättre kunna leda och kommunicera i förändring.

 

Investering
4800:- exkl. moms
Kursmaterial, för och eftermiddagsfika samt lunch ingår.

 

Övrigt
Vi utgår från den vetenskapligt förankrade teorin "Förändringens fyra rum".
En väletablerad teori och metod i att förstå och arbeta med förändringar, som idag används världen över.

 

Kursen ges även internt på beställning.

Anmälan

 

  • Bokningen är bindande. Avbokning senast 30 dagar före första utbildningsdag är kostnadsfri. Avbokning senare än 30 dagar före första utbildningsdag, men tidigare än 14 dagar före utbildningsdag debiteras med 50 % av totalbeloppet för utbildningen. Avbokning senare än 14 dagar före första utbildningsdag debiteras med hela beloppet för utbildningen.

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby | +46 (0)498 - 27 64 80 | info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se

Utbildare

Camilla Knekta
Handledare i Förändringens fyra rum