Grupputveckling

Både du och jag har och är endel av en grupp, och både du och jag vet att grupper fungerar både bättre och sämre. Vi har instrument, erfarenhet, engagemang och teorier för att möta gruppens resa mot högre effektivitet. Vår övertygelse är att ett gott gruppklimat skapas av självinsikt, öppenhet och god kommunikation.

Vi genonför utbildningar 
-Kommunikation och bemötande
-Gruppdynamik, grupputveckling
-Kommunikation och relation
-Kommunikation och bemötande
-Konflikter och konflikthantering
-Förstå och hantera förändringsprocesser
-Mindfulness - vid personaldagar, stresshantering


Vi jobbar även med grupper i
-Konflikthantering
-Handledning
-Facilitering
-Stresshantering

Ibland använder vi verktyg som

 -Extended DISC®

 -Förändringens fyra rum®