Kommunikation och relation

En halvdag om kommunikation och relationer. Flera forskningsrapporter bekräftar hur goda relationer påverkar hälsa och arbetsmiljö. I den här utbildningen tar vi avstamp i analysverktyget Extended DISC - en teori om mänskligt beteende som hjälper individer att bli mer insiktsfulle och  framgångsrika genom att tillhandahålla en tydlig ram för att göra medvetna beslut om hur du kan anpassa ditt beteende med andra. Kraften i DISC analysen är att det är enkel att förstå och bildar ett utmärkt diskussionsunderlag.
Utbildningen ges också som företagsintern.

Anmälan till utbildning

  • Bokningen är bindande. Avbokning senast 30 dagar före första utbildningsdag är kostnadsfri. Avbokning senare än 30 dagar före första utbildningsdag, men tidigare än 14 dagar före utbildningsdag debiteras med 50 % av totalbeloppet för utbildningen. Avbokning senare än 14 dagar före första utbildningsdag debiteras med hela beloppet för utbildningen.

Jag gör DISC-analyser

Camilla Knekta

Vill du veta mer - skicka oss ett email.