Projektledarutbildning

Många av de projektledarutbildningar vi genomför är på företag och organisationer som vi skräddarsyr för respektive kund. Oftast är vi två konsulter som genomför olika delar av en utbilningen; en med fokus på planering, mål och struktur, en med fokus på gruppen och ledarskapet. Ibland kompletteras utbildningarna med några timmars individuell handledning för deltagarnna när de efter utbildningen sitter med egna projektuppdrag i arbetet.

Vi genomför också öppna 3-dagars projektledarutbildningar runt om i Sverige. Innehållet i de öppna utbildningarna presenteras i pdf:en. Det är mycket praktiskt inriktade utbildningar.

Till utbildningarna hör ett gediget projektkompendium. Det fungerar som en hjälpreda  till deltagarna när sitter med sina egan projekt på jobbet efter utbildningen.

Nedan finns anmälningsblankett till de öppna utbildningarna. Är du intresserad av en internutbildning istället ber vi dig kontakta oss med ett telefonsamtal eller ett epostmeddelande.
Här hittar du länk till anmälan till beställda utbildningar.

 

Pris:  17 800:- exkl moms för en öppen 3-dagars projektledarutbildning. För företagsinterna utbildningar lämnas offert.

Anmälan till utbildning

  • Bokningen är bindande. Avbokning senast 30 dagar före första utbildningsdag är kostnadsfri. Avbokning senare än 30 dagar före första utbildningsdag, men tidigare än 14 dagar före utbildningsdag debiteras med 50 % av totalbeloppet för utbildningen. Avbokning senare än 14 dagar före första utbildningsdag debiteras med hela beloppet för utbildningen.

ÖPPNA PROJektledar-
utbildingar

Läs mer om våra öppna projektledarutbildningar här

vi utbildar projektledare

Jörgen Wessman
Lena Folkesson
Stina Hansson

Vill du veta mer - skicka oss ett email.