Utvärdering av projekt

Att utvärdera projekt är en av vinsterna med att använda projekt som arbetsform. En utvärdering ger alltid kunskap om styrkor och förbättringsmöjligheter; kunskap som är viktig för alla organisationer.

 

Vi  genomför utbildningar i att utvärdera projekt och håller föreläsningar om projektutvärdering. Utbildningar och föreläsningar kan vara  för projektledare, beställare och styrgrupper som behöver ökad kunskap om varför, när och hur projekt ska utvärderas för att resultatet av projektet ska bli synligt och komma till nytta.

 

Vi utvärderar också hela projekt, både i form av processutvärdering under projektets gång och i form av slututvärdering.

 

Varje utvärderingsuppdrag och -utbildning skräddarsys efter kundens behov.