UTBILDNING

Vi har själva varit ledare och chefer. Vi har varit medarbetare. Vi är, och har varit en del av en grupp. Vi vet hur det är att stå där i vardagen med hundra bollar i luften. Vi vet hur det är när allt inte går som det står i böckerna. Vi har erfarenhet, engagemang och verktyg för att möta resor i organisationen,  ledarskapet, gruppen och medarbetarskapet.

Vårt utbud är kundanpassat. En del i vårt kvalitetsarbete innebär att vi är mycket noga med att ta reda på dina behov, för att önskat syfte och effekt ska uppnås. 

Exempel på utbildningar för grupper 

 • Gruppdynamik, grupputveckling
 • Kommunikation och relation
 • Kommunikation och bemötande
 • Konflikter och konflikthantering
 • Förstå och hantera förändringsprocesser
 • Mindfulness - vid personaldagar, stresshantering

Exmpel på ledarskapsutbildningar

 • Leda utan att vara chef
 • Hållbart ledarskap
 • Mellanchefsutbildning
 • Coachande ledarskap/förhållningssätt
 • Leda och driva förändringsprocesser
 • Mindfulness i ledarskapet 
 • Att leda i förändring

För chefen, gruppen och medarbetaren erbjuder vi även

 • Handledning och coaching, individuellt eller i grupp
 • Extended DISC®, ex. 360° analyser och teamanalyser