Våra kunder

Vi är stolta över att blivit anlitade i 25 år! Bland våra uppdragsgivare finns stora och små företag såväl som kommuner, landsting och statliga verksamheter samt privatpersoner.

Vi strävar efter att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder. Då tror vi att vårt bidrag gör största nytta.

Som exempel på våra kunder kan vi nämna Svenska Spel, Länsstyrelsen, Sveriges Radio, Region Gotland, Gotlands Museum, Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar, Gröna Lund, Karlskrona Kommun, Luleå kommun, Verket för Högskoleservice, Migrationsverket, Transportstyrelsen, Socialstyrelsen, Sölvesborgs kommun, Tele 2, Arbetsförmedlingen, BBI, SIDA, Computime, ABF, Besöksnäringen Gotland.

-Bra och inspirerande kursledare

-Pedagogiskt material

-Tycker att kursen har varit mkt bra och givande

-Väl genomtänkt och strukturerad kurs


Otroligt inspirerande hela tiden. Har inte en enda gång känt mig icke aktiv. Strukturerat, tydligt, vart är vi på väg, ett mönsterexemplar av ett väl fungerande projekt. Ni har sett alla deltagare och gett utrymme. Alla har fått komma till tals på ett öppet och lättsamt vis. Ni har tagit till er alla deltagarnas olika kunskap i att leda projekt. Och därefter lagt utbildningen på rätt nivå. Väldigt gediget. Vi har hunnit mkt men det har inte känts ytligt. Bra blandning av teori och praktiska övningar. Skapat goda förutsättningar (god inledning, middag, pauser och gott fika) som verkligen har bidragit till god och kreativ stämning.


- ur utvärderingar från en av våra projektledarutbildningar

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby | +46 70 179508 | info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se