Coaching

Coaching är för dig som vill bli utmanad och komma till klarsyn med ett framtidsfokuserat och handlingsinriktat samtal.

Syftet med coachningen är att frigöra energi, motivation, kreativitet men också med åtaganden, stödja dig att prova nya handlingar.
Våra coacher är internationellt certifierade -en kvalitetsstämpel och har många års erfarenhet av coaching.
Vi coachar chefer och medarbetare
Varje uppdrag skräddarsys efter kundens behov.
 

Facilitering

Vi genomför workshops, dialogforum och leder möten på ett sätt som skapar stor kreativitet och delaktighet.

Syftet med faciliteringen är att underlätta processen i dessa möten, och göra mötesdeltagarna tydligt delaktiga och ägare till gemensamma resultat och beslut.
Vi faciliterar vid problemlösning och förbättringsarbete
för att förtydliga roller, ansvar och arbetssätt
vid framtagning av vision, mål och strategier
när man behöver få en grupp att arbeta mot ett gemensamt mål
vid verksamhets- och grupputveckling
Varje uppdrag skräddarsys efter kundens behov.
 

Handledning

Hos oss kan du få en handledare som ger dig stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll.

Syftet med handledning ärl att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet.
Tillsammans med handledaren analyserar och reflekterar ni över dina styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar.
Vi handleder chefer, medarbetare och grupper.
Varje uppdrag skräddarsys efter kundens behov.

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby |

+46 (0)498 - 27 64 80 | info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se

Våra coacher

Camilla Knekta
Stina Hansson

Jag vill veta mer!