Mötas smartare
-ett bra sätt att jobba effektivare och utnyttja tiden bättre

Effektiva möten

Både i det dagliga arbetet och speciellt i projekt blir det många möten.

Hur många möten går du på varje månad?

Hur många mötestimmar har din organisation på ett år?

Ger mötena effekt? Känns de meningsfulla?

Har de ett uttalat syfte? Utvärderar ni hur de fungerar?

Vems ansvar är det att det blir ett bra möte?

 

Vi erbjuder utbildningsdagar och föreläsningar om vikten av effektiva möten. Praktiska tips och råd för hur de kan läggas upp så att de blir effektivare och meningsfullare.

 

Varje uppdrag skräddarsys efter kundens behov.

 

 

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby | +46 (0)498 - 27 64 80 | info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se

Jag vill veta mer!