Grupputveckling

Både du och jag har och är endel av en grupp, och både du och jag vet att grupper fungerar både bättre och sämre. Vi har instrument, erfarenhet, engagemang och teorier för att möta gruppens resa mot högre effektivitet. Vår övertygelse är att ett gott gruppklimat skapas av självinsikt och öppenhet.

 

Vårt utbud är kundanpassat.

En del i vårt kvalitetsarbete innebär att vi är mycket noga med att ta reda på dina behov, för att önskat syfte och effekt ska uppnås.

 

 -Extended DISC®

 -Personlig Dialektik® /Förändringens fyra rum®

 -Gruppcoaching

-Kris och konflikthantering

-Mindfulness

-Kommunikation och relation

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby |

+46 (0)498 - 27 64 80 | info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se

Jag vill veta mer!