Ledarskap

Vi har själva varit ledare och chefer. Vi har varit medarbetare. Vi är, och har varit en del av en grupp. Vi vet hur det är att stå där i vardagen med hundra bollar i luften. Vi vet hur det är när allt inte går som det står i böckerna. Vi har instrument, erfarenhet, engagemang och teorier för att möta dig i din resa både i ledarskapet, gruppen och medarbetarskapet.

 

Ledarskap handlar om att kunna leda sig själv oavsett roll. Därför erbjuder vi inom ledarskapsdelen även personlig utveckling, grupputveckling och förändringsarbete.

 

Vårt utbud är kundanpassat. En del i vårt kvalitetsarbete innebär att vi är mycket noga med att ta reda på dina behov, för att önskat syfte och effekt ska uppnås.

 

  • Extended DISC®, ex. 360° analyser
  • Personlig Dialektik® /Förändringens fyra rum®
  • Ledarskapscoaching
  • Mellanchefsutbildning
  • Leda utan att vara chef
  • Coachande ledarskap/förhållningssätt
  • Hållbart ledarskap
  • Mindfulness i ledarskapet

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby |

+46 (0)498 - 27 64 80 | info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se

Jag vill veta mer!