Jörgen presenterar Gotlandsakademin

Vi är seniora konsulter i ett nätverk med drivkraften att skapa effektivitet genom ledarskap, kommunikation och struktur i kundanpassade lösningar, i organisationer och företag.

Förutom hög kvalitet i våra uppdrag ger vi våra kunder  professionell kundanpassning och erbjuder även mat- och kulturupplevelser. Vi fokuserar på helhetsupplevelsen - för bestående minnen och utveckling!

Vi är stolta över vår bredd och gedigna kompetens. Vi arbetar med en rik flora av metoder och arbetssätt och designar varje uppdrag för att nå bästa möjliga resultat. Vi gör en noggrann genomgång av era behov och förväntade resultat, vi genomför uppdraget i nära samarbete med er och efteråt stämmer vi av och återkopplar. Vi utvärderar våra insatser. Med vår förmåga att engagera samt leda processer skapar vi en grund för långsiktigt lärande hos våra kunder.

Jörgen Wessman
Lena Folkesson
Camilla Knekta
Stina Hansson
Elisabet Ohlsson