Jörgen presenterar Gotlandsakademin

Vi är seniora konsulter i ett nätverk med drivkraften att skapa effektivitet genom ledarskap, kommunikation och struktur i kundanpassade lösningar, i organisationer och företag. Vi är stolta över att ha blivit anlitade i snart 30 år!

Gotlandsakademin erbjuder öppna utbildningar inom ledarskap, projektledning och organisation samt konsultstöd och handledning. Gotlandsakademins konsulter fungerar som utförare i skarpt läge och som processledare.

Förutom hög kvalitet i våra uppdrag ger vi våra kunder  professionell kundanpassning och erbjuder även mat- och kulturupplevelser. Vi fokuserar på helhetsupplevelsen. Vi strävar efter att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder. Då tror vi att vårt bidrag gör största nytta.

Vi arbetar med en rik flora av metoder och arbetssätt och designar varje uppdrag för att nå bästa möjliga resultat. Vi gör en noggrann genomgång av era behov och förväntade resultat, vi genomför uppdraget i nära samarbete med er och efteråt stämmer vi av och återkopplar. Vi utvärderar våra insatser. Med vår förmåga att engagera samt leda processer skapar vi en grund för långsiktigt lärande hos våra kunder.

Vi har och har haft flera större OU och ramavtal med statlig och kommunal verksamhet runt om i landet, likväl som vi arbetar med provata företag.

Välkommen till oss, du också!