Jörgen presenterar Gotlandsakademin

Vi är ett nätverk av seniora konsulter. Vi drivs av att skapa effektivitet genom ledarskap, kommunikation och struktur. Vi är stolta över att ha blivit anlitade av både offentliga organisationer och privata företag i 30 år!

Gotlandsakademin erbjuder öppna utbildningar inom ledarskap, projektledning och organisation samt konsultstöd och handledning. Vi konsulter fungerar också som utförare i skarpt läge och som processledare.

Vi strävar efter att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder genom skräddarsydda lösningar. Då tror vi att vårt bidrag gör störst nytta. Vi gör en noggrann genomgång av era behov och förväntade resultat, vi genomför uppdraget i nära samarbete med er och efteråt stämmer vi av och återkopplar. Vi utvärderar våra insatser. Med vår förmåga att engagera samt leda processer skapar vi en grund för långsiktigt lärande hos våra kunder.

Välkommen till oss, du också!