Camilla Knekta

Konsult, utbildare och handledare med fokus på det goda och hållbara arbetsklmiatet.

Min utgångspunkt är att människor strävar efter stimulans och utveckling, och att goda relationer bidrar till framgång. En strävan som uttrycks hos individen, arbetsgruppen, organisationen och att detta påverkar den psykosociala arbetsmiljön, organisationen och individens effektivitet.

Utbildning
Akademiska utbildningar: 3-åriga studier inom humaniora. Grundutbildning i psykoterapi (KBT, relationell inriktning). Ledarskap, projektledarskap, verksamhetsutveckling, kvalitetsledning. Handledning.
Övriga utbildningar bla: IBCT, MI-motiverande samtal -grund och fördjupning. Internationellt certifierad coach ICF och ledarskaps- och gruppcoach. Dipl. Mindfulessinstruktör.  Cert. för verktygen StressProfil®, Extended DISC®, cert. handledare för Förändringens fyra rum®.

Jag har bott på Gotland sedan -88 och med min norrländska uppväxt uppskattar jag Visbys gynnsammare växtzon.

Camilla Knekta.

camilla.knekta@gotlandsakademin.se

Tel 073 57 89 498