Camilla Knekta

Konsult, utbildare, handledare och coach med fokus på förändringsprocesser, grupputveckling och ledarskap.

Min utgångspunkt är att människor strävar efter stimulans och utveckling, och att goda relationer bidrar till framgång. En strävan som uttrycks hos individen, arbetsgruppen, organisationen och att detta påverkar den psykosociala arbetsmiljön, organisationen och individens effektivitet.

Utbildning
Akademiska utbildningar: 3-åriga studier inom humaniora. Grundutbildning i psykoterapi (KBT, relationell inriktning). Ledarskap, projektledarskap, verksamhetsutveckling, kvalitetsledning. Marknadsföring, retorik. 
Övriga utbildningar: Management, ACT-Acceptans and comittment Therapy, IBCT, MI-motiverande samtal -grund och fördjupning. Internationellt certifierad coach ICF och ledarskaps- och gruppcoach. Dipl. Mindfulessinstruktör. Dipl. Yogainstruktör. Cert. för verktygen StressProfil®, Extended DISC®, cert. handledare för Förändringens fyra rum®.

Jag har bott på Gotland sedan -88 och med mina norrländska uppväxt uppskattar jag Visbys gynnsammare växtzon.

"Jag vill bidra till hälsosamma arbetsplatser, personlig och yrkesmässig utveckling samt medverka till förändringsprocesser som skapar insikt, lärande, framgång och resultat."

Camilla Knekta.

camilla.knekta@gotlandsakademin.se

Tel 073 57 89 498