Jörgen Wessman

Erfaren projektledare som är djupt rotad i Lau på den gotländska landsbygden och ständigt rör mig ute i världen för att lära av andra kulturer och länder. Jag har sedan skoltiden rest för att försöka förstå hur världen fungerar och sätta in det vi gör i ett större sammanhang. Nu senast har jag besökt Japan, Documenta i Kassel och Trento.
 

Jag är konsult inom projektledning och projekt som arbetsform. Hur kan man arbeta effektivt med en grupp eller en organisation för att lösa olika uppdrag – det är en fråga jag gillar. Och hur ser man till att ta tillvara på projektresultaten så att de leder till positiva effekter på sikt. De senaste 10 åren har jag tillsammans med kollegor på Gotlandsakademin gjort elva intervjuresor till andra länder för att se hur man arbetar i projekt.

Som projektledare har jag stor erfarenhet av att leda en grupp i att genomföra uppdrag. Detta har lett till många uppdrag som process- och diskussionsledare. Jag arbetar också med visionsarbete, strategisk planering och processorientering av verksamheter. Tycker om att tänka stort och att driva saker i mål. Jag är analytisk och målfokuserad.
 

Projekt är den ena delen av mitt yrkesliv – marknadsföring är det andra. Jag arbetar med säljutbildningar, utbildar i kundbemötande och hjälper till att skriva marknadsplaner och affärsplaner. Sedan 2008 utbildar jag också processledare inom offentlig sektor.
 

Internationell ekonom med inriktning på marknadsföring. Läst vidare 15 år senare till magisternivå inom företagsekonomi och skrev om destinationsmarknadsföring – vad som människor och företag att vilja vara på en ort, flytta till en ort eller besöka den. Har de senaste åren arbetat med flera visionsuppdrag, både för kommuner, organisationer och företag. Under åren 2012-2017 har jag varit styrelsemedlem i Inspiration Gotland – det kommunala marknadsföringsbolaget. Jag har även haft styrelseuppdrag i en reklambyrå och i ett bolag som säljer tunga fordon.
 

Jag har varit en av motorerna i att utveckla Gotlands samarbete med den kinesiska ön Hainan, Oki-öarna i Japan och en av grundarna till nätverket Gotländska Stockholmare.- ett nätverk för alla som har Gotland i sina hjärtan. Sedan 2002 är jag Förbundsrepubliken Tysklands honorärkonsul på Gotland.
 

Jag grundade Gotlandsakademin 1990 tillsammans med tre andra konsulter - och jag tycker att livet är för kort för att äta på McDonald's.

Jörgen Wessman

jorgen@gotlandsakademin.se

Tel 070 2179508

 

Honorärkonsul på Gotland för Förbundsrepubliken Tyskland www.stockholm.diplo.de