Lena Folkesson

Utbildare och konsult inom projektledning, projektmetoder, ledarskap, visionsarbete, målstyrning, grupputveckling och facilittering. Anlitas ofta i skarpa projekt dels som projektledare eller som stöd till projektledare, enskilt eller i grupp. Utbildar även inom personlig assistans med fokus på bemötande och olika roller.


Jag har arbetat i det privata näringslivet i 26 år, med personaladministrativt arbete, som brand- och säkerhetsansvarig men framförallt som projektledare och att utveckla projektmetoder. Jag har en bred erfarenhet av projekt, projektledning, att arbeta med grupper och nå resultat på ett effektivt och roligt sätt!

Under fyra år, 2010-2014, har jag parallellt med projekt- och ledarskapsutbildning även drivit eget assistansbolag inom personlig assistans. Min bakgrund och erfarenhet som socionom och med en egen funktionshindrad son låg till grund för den verksamheten. Idag utbildar jag och handleder andra inom detta viktiga yrke.

Att arbeta med tydlighet, delaktighet och mod är min drivkraft för att nå hållbart resultat tillsammans med andra!


Utbildning
Utbildad socionom inom HR.
The Human Element- ledarskapsutbildning
Flera olika projektledarutbildningar, projektplaneringsverktyg och brandskyddsledarutbildning.

 

Lena Folkesson

lena.folkesson@gotlandsakademin.se

Tel 070 820 92 68