Stina Hansson

Konsult i projektledning och ledarskap

 

Jag har arbetat som kurator, arbetsledare och samordnare i Region Gotland under nära 30 års tid. Mitt huvudsakliga arbetsfält har varit stöd till unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stöd till anhöriga och till nätverket, Kris och stödsamtal. Flerårigt teamarbete i multimodalt team, samt organisationsutveckling inom ramen för offentlig verksamhet främst inom Hälso och sjukvård. Mångårig erfarenhet av att handleda personalgrupper inom vård och omsorgssektorn.
 

Jag har också arbetat som projektledare i samordningsförbundet FINSAM/ Gotland. I uppdraget ingick bl.a. att skapa modeller för varaktig samverkan mellan vårdgivare och myndigheter i offentlig verksamhet.

From januari 2013 kombinerar jag konsultuppdragen med arbetet som kurator inom primärvården.


Jag är socionom och har studerat vid Umeå universitet. Fick min examen 1987. Därefter har jag vidareutbildat mig i Habiliteringskunskap och Folkhälsa vid Uppsala Universitet. Under 2006 gick jag förberedande forskningsutbildning vid Karolinska institutet.

Under min anställning i Region Gotland har jag gått projektledar- och ledarskapsutbildning och coachande ledarskapsutbildning. Är certifierad coach för arbetsmarknadscoachning.

Under 2011/2012 har jag genomgått processinriktad utbildning i förbättringskunskap, LEAN och förändringsarbete i offentlig verksamhet främst inom Hälso och sjukvård.

Under våren 2013 har jag genomgått utbildning med temat "Samarbete och relationer på arbetsplatsen " Utbildningen har sin utgångspunkt i Will Schults FIRO-teori och bygger på Harvard metoden Intressebaserad problemlösning.
 

Jag flyttade till Gotland 1987, och är bosatt i Visby. Är intresserad av mat och matkultur, konsthantverk, litteratur. Jag är också intresserad av långa vandringar-och har som ett personligt projekt att genomföra hela vandringen på El Camino i Spanien. Sträckan är drygt 80 mil, och jag har 2 /3 av sträckan-hittills. Vandring, vacker och storslagen natur och fotografering hör ihop för mig.

Stina Hansson

stina.hansson@
gotlandsakademin.se
Tel  070 323 72 57