Historien om Gotlandsakademin

Åren har varit fyllda med spännande uppdrag. Berlinmuren föll 1989 och Gotlandsakademin hade under somrarna 1990-92 olika uppdrag att utbilda i marknadsföring inom turism i Estland. Det var en rasande snabb utveckling i Estland under dessa år och spännande att vara där. Några år senare skulle Stockholm marknadsföras som kulturstad i Tyskland och högstadieeleverna på södra Gotland motiveras för att söka sig till högskoleutbildningar. Det arbetade vi också med.

 

De första årens verksamhet bestod alltså dels av fortbildning för lärare, dels av konsult- och utbildningsuppdrag inom turism och marknadsföring. Storsäljaren var "Att arbeta med miljöfrågor i hemkunskap". 1991 anordnade Gotlandsakademin i samarbete med dåvarande Kommunförbundet en nationell konferens i marknadsföring av skolor, men här var vi alldeles för tidigt ute och fick ställa in konferensen på grund av för få anmälningar. Men intresset för utveckling av skolan var väckt och har sedan dess varit ett område som vi arbetat mycket med, både kommunala skolor och friskolor.

Gotlandsakademin grundades 1990. Jag flyttade då tillbaka till Gotland från Tyskland och fick på Arbetsförmedlingen i Hemse veta att "På Gotland finns det inga jobb för akademiker. Du får hitta på något annat att göra". Sagt och gjort - tillsammans med tre andra personer startades Gotlandsakademin. Samma år hade Göran Persson, då utbildningsminister, bestämt att alla Sveriges lärare skulle utbildas under sommarlovet - 24 dagars obligatorisk feriefortbildning under de kommande tre åren. En marknad med 800 000 garanterade utbildningsplatser öppnades.

 

Gotlandsakademin fokuserade i övrigt helt på Gotland under denna tid. Gotland är en lite annorlunda marknad att verka på. Nästan var tredje förvärvsarbetande är anställd av Gotlands kommun. En milstolpe i utvecklingen inträffade 1994. Då fick Gotlandsakademin uppdraget att ta hand om Gotlands kommuns gedigna projektledarutbildning. Detta var starten till det som idag är ett av våra huvudområden - att utbilda projektledare och utveckla projekt som arbetsform.

Vi växer med ett större konsultnätverk och bestämmer oss för att ta steget över vattnet och bli verksamma i stockholmsområdet. Vi skaffar också kontor i Ekmanska huset - ett av de finaste och mest anrika husen i Visby innerstad. Vi börjar också bjuda på offentliga upphandlingar. Den första upphandlingen Gotlandsakademin vinner är 2002 när Verket för Högskoleservice VHS ska utbilda 70 st projektledare. Sedan går det fort - Gotlandsakademin blir upphandlade för att utbilda projektledare på Länsstyrelserna i Mälardalen, Högskoleverket, Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringar, Regeringskansliet och Sveriges Radio.

Samtidigt med detta börjar vi också arbeta med ledarskapsutbildningar och organisationsutveckling i större omfattning. Nya konsulter kommer in som är specialister på detta och idag är detta område lika stort som projekt- och projektledarutveckling. Organisationsutveckling går mot att också bli allt mer förändringsarbete. Vi har fortfarande kvar ett antal specialuppdrag inom marknadsföring - nu senast har det varit fokus på dels kundbemötande, dels ren säljutbildning. Grädde på moset är uppdragen att vara processledare - något flera av oss tycker mycket om.

Idag är vi verksamma över hela Sverige och har fler uppdrag på fastlandet än på Gotland. Eftersom vi har sådan bredd i konsulternas kompetenser får vi också en hel del annorlunda specialistuppdrag. Sedan 2007 gör vi studieresor till andra länder för att lära om ledarskap och projekt i andra kulturer.

Gemensamt för verksamheten under hela Gotlandsakademin har varit den internationella utblicken, kundfokus och inte minst att måna om god mat, trevliga miljöer och ett bra resultat.

 

Jörgen Wessman, Lau i juni 2012