Beställarutbildning

Att vara projektbeställare är en kompetens i sig. Du måste kunna tänka dig in både i nuvarande situation och behov, kunna formulera en tydlig beställinng men också göra dig en bild av utvecklingen av verksamheten när eventuella positiva projektresultat ska implementeras.

Våra konsultinsatser och utbildningar inom projektbeställarkompetens är riktad till beställare som vill få en ökad insikt och kunskap om vad det innebär att vara beställare av ett projekt jämfört med att vara chef och styrgruppsmedlem.