Anmälningar till projektutbildningar
-PROJEKTiL Landstinget Uppsala län

Anmälan till de olika utbildningarna i PROJEKTIL för Landstinget i Uppsala län
*Obligatorisk

 

  • Anges med två bokstäver för förvaltning följt av sju siffror.
    Exempel PV6666666
  • Om någon utbildning är fulltecknad kan du genom att ändå anmäla dig till kursen ställa dig på väntelista för eventuella återbud. Du får besked ca 14 dagar innan kursstart om det har blivit något återbud.

Det är vi som utbildar
i PROJEKTIL