Projektstöd

Kört fast? Behov av stöd i projektprocessen? Utvärderingshjälp?

Anlita våra erfarna projektledare i ditt projekt för stöd, konsultation och/eller genomförande.  

  • Projektledare, att hyra i interna projekt.
  • Projektstöd, coaching och/eller handledning
  • Utvärdering av projekt
  • Projektmodell, revidering av befintlig projektmodell eller framtagande av ny modell, inklusive textinnehåll, checklistor och mallar.
  • Om ni kört fast- konsultation, coaching, processledning, konflikthantering, handledning.