Styrgruppsutbildning

Att vara styrgruppsmedlem är en specifik och viktig roll i projekt. Många chefer får rollen att också sitta i styrgrupper. Då gäller det att ha god kunskap om skillnaden mellan att vara chef för en verksamhet och sitta i styrgruppen för ett projekt. Det är två olika saker, men många chefer har inte tillräcklig kunskap om skillnaden och vad som krävs av en god styrgruppsmedlem i förhållande till vad som krävs av en god chef.

Våra konsultinsatser och utbildningar för styrgruppsmedlemmar är riktad till chefer som vill få en ökad insikt och kunskap om vad det innebär att vara  styrgruppsmedlem jämfört med att vara chef och projektbeställare.