Utvärdering av projekt

Att utvärdera projekt är en av vinsterna med att använda projekt som arbetsform. En utvärdering ger alltid kunskap om styrkor och förbättringsmöjligheter; kunskap som är viktig för alla organisationer.

Vi  genomför utbildningar i att utvärdera projekt, vi utvärderar projaket samt håller föreläsningar Utbildningar och föreläsningar kan vara  för projektledare, beställare och styrgrupper som behöver ökad kunskap om varför, när och hur projekt ska utvärderas för att resultatet av projektet ska bli synligt och komma till nytta. När vi utvärderar hela projekt är vi med i projektets gång, s.k lärande utvärdering.

Varje utvärderingsuppdrag och -utbildning skräddarsys efter kundens behov. 

Vår utvärderare

Magnus Larsson