Vårt reflektionsrum är ett rum för möten. Här får det plats enskilda individer, chefer, ledare och medarbetare. Här får det också plats grupper. Det viktiga i det här rummet är att alla vill utvecklas i sin yrkesroll.
Syftet är att utveckla eller vidareutveckla professionell kompetens. Huvudsaklig metod är dialog och reflekterande processer med inslag av övningar, gestaltning och teorier som kan ge fler perspektiv inför beslut och genomförande/handling.
Handledning och coaching genomför vi även över nätet.