Chefsnätverk - kom med!

Vill du blir en ännu bättre ledare? Vill du diskutera utmaningar och situationer? Reflektera över din egen ledarroll i ett rum bortom rätt och fel? Då kan vårt nätverk vara något för dig.

För att kunna utveckla oss själva, verksamheten och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vardagens aktiviteter och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva utveckla. 
Det är sällan det finns tid att diskutera ledarskapsfrågor i den dagliga verksamheten, men som chef och ledare måste man lägga tid på sig själv för att utvecklas.
Tillsammans i ett nätverk reflekterar och inspireras vi, knyter relationer, professionella som vänskapliga. Förutom möjligheten till värdefulla relationer, tiden för reflektion, får du korta föreläsningar i ett intressant ämne samt ta del av andra gästande erfarna ledare och chefers erfarenheter. 

Nätverket vänder sig till dig som är ny, eller ganska ny i din roll som chef eller ledare

Hur går det till?
Du deltar i tio nätverksträffar under ett år  varav den första träffen startar lunch till lunch med övernattning i Visby närområde. träffarna sker på några av deltagarnas arbetsplatser, vilket ger möjlighet att samtidigt kort presentera företaget/organisationen.
Tiden är kl. 16.00-19 med enklare måltid.

Ämnen som tidigare diskuterats vid våra tidigare chefsnätverk
Svåra samtal. Kommunikation. Rekrytering. Hållbarhet i ledarskapsrollen. Rehabilitering. Hantera olikheter. Förändringsarbete. Kultur och trivsel på arbetsplatsen.

Vi på Gotlandsakademin är efter 30 år på marknaden som handledare och utbildare väl medvetna om de utmaningar chefer och ledare står inför idag.

Välkommen med din intresseanmälan>>


Välkommen till vårt chefsnätverk 2020
Start febaruari 2020 - sdecember 2020
Start med internat, strax utanför Visby
10 träffar i Visby med omnejd


 

Magnus Larsson och Camilla Knekta håller i nätverket.