Coaching FÖR LEDARE OCH MEDARBETARE

Coaching är att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge.
Vi är utomstående parter som hjälper dig skapa ny medvetenhet som möjliggör nytt agerande och ett nytt varande. Vi tar utgångspunkt i framtiden för att inte vara styrda av det förflutna. 
I coaching är förändringstänkande och utveckling centralt, liksom att ställa frågor om hur vi ser vad vi ser. Det bidrar till personliga upptäckter som ökar medvetenhet, ansvar och åtagande. 
Vårt fokus ligger på lösningar och agerande för att nå dina och företagets/organisationens mål.

VÅRA COACHER

Camilla Knekta & Stina Hansson
Camilla Knekta & Stina Hansson