Facilitering

Vi genomför workshops, dialogforum och leder möten på ett sätt som skapar
stor kreativitet och delaktighet. Samtliga mötesdeltagare blir tydligt delaktiga och ägare till gemensamma resultat och beslut.

Facilitering betyder underlätta och kan användas i många olika sammanhang, exempelvis:

  • vid problemlösning och förbättringsarbete
  • för att förtydliga roller, ansvar och arbetssätt
  • vid framtagning av vision, mål och strategier
  • när man behöver få en grupp att arbeta mot ett gemensamt mål
  • vid verksamhets- och grupputveckling
  • när det är viktigt att alla kommer till tals och är delaktiga
  • vid ledningsgruppsutveckling

.
I en väl strukturerad process arbetar vi med en kreativ mötesstruktur. En konsult leder processen med coachande frågeställningar som går på djupet och en konsult dokumenterar fortlöpande dialog och resultat i ett öppet protokoll som växer fram under mötet. Effektivt och ger resultat direkt! Varje uppdrag skräddarsys efter kundens behov.


Mötas smartare
-ett bra sätt att jobba effektivare och utnyttja tiden bättre