handledning

Handledning är en pedagogisk metod som hjälper ledare, medarbetare och grupper att utveckla yrkesjaget genom ökad insikt om egna styrkor och utvecklingsområden. Ofta är relationer en viktig och grundläggande faktor i den vardagliga arbetssituationen.
Handledningen bedrivs i en samtalsform som är präglad av reflektioner.

Enskild handledning
Handledning för den enskilde är frivillig, det behövs intresse, lust och motivation att ta reda på varför det blir som det blir och hur du kan göra mer av det som fungerar bra och låta bli det som inte fungerar. Det individuella handledning tid och utrymme för djupare bearbetning av problemställningar. 

Handledning för grupp
Passar för grupper där gruppens utveckling är i fokus. Det kan handla om gruppens individuella problem i vardagen, gemensamma utmaningar våndor och glädjeämnen.

Våra handledare

Camilla Knekta & Stina Hansson
Camilla Knekta & Stina Hansson