MARS
Projektledarutbildning i Visby, 10-12/3

APRIL
Leda utan att vara chef i Visby, 2-3/4

Projektledarutbildning i  Göteborg, 14-16/4 

MAJ
Projektledarutbildning i Stockholm, 6-8/5 
Medarbetarutbildning i Visby 18/5 Läs mer >>

JUNI
Leda utan att vara chef 3-4/6
Sommarkaffe i Visby 16/6, kl.16.00-18.00

AUGUSTI
Projektledarforum i Visby 28/8, kl. 8.30-10.30

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby | Stina +46 70 323 72 57, Camilla +46 73 578 94 98
| info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se