Med anledning av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är sammankomster antingen inställda eller sker utifrån de riktlinjer som råder. Vi håller ihop, vi håller avstånd!

 
2021

MARS
Projektledarutbildning, online 8 halvdagar >>

APRIL
Projektledarutbildning, online 8 halvdagar >>
23 april Medarbetarutbildning, online >>

MAJ
28 maj Medarbetarutbildning, online >>

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby | Stina +46 70 323 72 57, Camilla +46 73 578 94 98
| info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se