Med anledning av coronaviruset och de rekommendationer Folkhälsomyndigheten gått ut med har vi inga gemensamma sammankomster fram till juni. Handledning, konsultationer etc sker företrädesvis över digital media. Vi möts där!

APRIL
Leda utan att vara chef i Visby, 2-3/4

Projektledarutbildning i  Göteborg, 14-16/4 

MAJ
Projektledarutbildning i Stockholm, 6-8/5 
Medarbetarutbildning i Visby 18/5 Läs mer >>

JUNI
Leda utan att vara chef 3-4/6
Sommarkaffe i Visby 16/6, kl.16.00-18.00

AUGUSTI
Projektledarforum i Visby 28/8, kl. 8.30-10.30

Gotlandsakademin AB | Hamngatan 3, SE-621 57 Visby | Stina +46 70 323 72 57, Camilla +46 73 578 94 98
| info@gotlandsakademin.se | www.gotlandsakademin.se