Vi har själva varit ledare och chefer. Vi har varit medarbetare. Vi är, och har varit en del av en grupp. Vi vet hur det är att stå där i vardagen med hundra bollar i luften. Vi vet hur det är när allt inte går som det står i böckerna. Vi har erfarenhet, engagemang och verktyg för att möta resor i organisationen,  ledarskapet, medarbetarskapet, gruppen och konflikten.
Vi faciliterar workshops och dialogforum. Vid problemlösning och förbättringsarbete, för att förtydliga roller, ansvar och arbetssätt samt vid framtagning av vision, mål och strategier.

Vårt utbud är kundanpassat. En del i vårt kvalitetsarbete innebär att vi är mycket noga med att ta reda på dina behov, för att önskat syfte och effekt ska uppnås. 

Medarbetarskap, utbildning >>
Förändringsledning >>
Förändringens fyra rum >>
Kommunikation och relation >>
Coachande ledarskap >>
Grupputveckling >>

Projektledning  >>
Leda utan att vara chef
Mellanchefsutbildning
Mindfulness i ledarskapet
Hållbart ledarskap
Kommunikation och bemötande
Konflikter och konflikthantering
Mindfulness - vid personaldagar 
Extended DISC®, ex. 360° analyser och teamanalyser