Att vara medskapande på jobbet

Vår 1-dags utbildning syftar till att främja ett gott och hållbart medarbetarskap i arbetslivet. Vad innebär det att vara en medskapare? Att vara medskapande i sin arbetsvardag innebär att du som medarbetare förstår både ditt sammanhang och organisationens mål, att du känner delaktighet och motivation och genom det bidrar till arbetsplatsens utveckling och till organisationens resultat. Att vara medskapande bidrar också till att stärka gruppen och ledarskapet i gruppen. På så sätt utvecklas hållbara och hälsosamma arbetsplatser.

Målgrupp 
Utbildningen vänder sig till deltagare och medarbetare med ett särskilt intresse att utveckla och bidra till ett gott medarbetarskap i sin organisation och i sitt vardagsarbete. Utbildningen passar även dig som är teamledare, gruppledare och arbetsledare.

Utbildningens mål 
Utbildningen ska ge dig kunskaper som bidrar till ett hållbart och ansvarsfullt medarbetarskap där självinsikt samt kunskap om gruppdynamik, kommunikation, konflikthantering och feedback utgör grunden.  Du får möjlighet att i fallbeskrivningar och andra övningar utveckla färdigheter  , reflektera enskilt och i grupp över medarbetarskapets olika delar och perspektiv. Utrymme lämnas också till dig som deltagare till erfarenhetsutbyte med andra.

Utbildningens innehåll

 • Att vara medskapande
 • Sammanhang –mål-roll 
 • Relationen chef–ledare –medarbetare
 • De system vi ingår i som grupper-grundläggande systemteori
 • Arbetsgruppen en del i systemet-hur utvecklas och mognar grupper?
 • Att ge återkoppling till medarbetare i gruppen – feedback och jag-budskapet
 • Kommunikation och kommunikationsstil
 • När det kör ihop sig-om konflikthantering
 • Friskfaktorer som bidrar till medskapande och hälsosamma arbetsgrupper
 • Att motverka stress –hos mig själv och mina medarbetare
 • Ge feedback som ett sätt att stärka varandra i en arbetsgrupp


vi utbildar i medarbetarskap

Camilla Knekta
Stina Hansson
Camilla Knekta