Coachande ledarskap

Ledarskap är att hjälpa andra att nå sina och organisationens mål och att genom det växa som medarbetare och individer. För det krävs både färdigheter och mod. 
Coachande ledarskap är en tydlig metod för att bidra till ökad motivation och ansvar hos  medarbetarna genom att  få syn på sina förmågor i vardagsarbetet. Det bidrar till att din gruppen,  arbetsplatsen och organisationen utvecklas. Coachande ledarskap bidrar till delaktighet och effektvitet för dina medarbetare – och ett hållbart ledarskap för din del!

Målgrupp
Utbildningen coachande ledarskap vänder sig till chefer och ledare som i sin roll har intresse och ambition att vägleda sina medarbetare i möjligheten att se och utveckla deras egna förmågor i arbetsvardagen.

Utbildningen passar även dig som har en tjänst som ställer krav på tydlig kommunikation eller innebär ett konsultativt arbetssätt exempel vis handledare, teamledare, HR konsulter och upphandlare.

Utbildningens mål
Den här utbildningen ger dig som chef och ledare möjligheter att få både teorier och verktyg i coachning för att leda dina medarbetare mot utveckling. 
Du ska ha fått möjligheter att öva och utveckla färdigheter i samtalsteknik och i kommunikation.
Utbildningen bereder dig också möjligheter att reflektera och diskutera arbetsrelaterade vardagsdilemman utifrån ett coachande förhållningssätt. 

Utbildningens innehåll
Vad är coachande förhållningssätt?

  • Chef, ledare eller coach- vem gör vad och när?
  • Coachning som metod i ledarskapet
  • Kommunikation en förutsättning för en bra dialog
  • Samtalsteknik-verktyg för coachande samtal med öppna frågor och spegling
  • Coachningens fallgropar och utmaningar
  • Positiv förstärkning och feedback
  • Coachning i arbetsvardagen – praktiska case från deltagarens vardag
Utbildningen ges även som företagsintern, ta kontakt med oss via e-post.

Kostnad 6.500:- inkl. moms
Vi bjuder på all förtäring.
 

Anmälan till utbildning

  • Bokningen är bindande. Avbokning senast 30 dagar före första utbildningsdag är kostnadsfri. Avbokning senare än 30 dagar före första utbildningsdag, men tidigare än 14 dagar före utbildningsdag debiteras med 50 % av totalbeloppet för utbildningen. Avbokning senare än 14 dagar före första utbildningsdag debiteras med hela beloppet för utbildningen.

vi utbildar i coachande ledarskap

Camilla Knekta & Stina Hansson
Camilla Knekta & Stina Hansson