FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM

Är en validerad teori och metod som ger möjlighet att förstå och driva förändringar. Synsättet uppmuntrar till individuellt och gemensamt ansvarstagande - såväl på individ som på grupp- och organisationsnivå. Svensk forskning är bakgrunden, och att allt förändras vare sig du är med på det eller inte.
 

Förstå och hantera förändring - introduktion till Förändringens fyra rum

Alla som genomgår en förändring, vare sig den är önskvärd eller inte, sker inuti oss eller av yttre omständighet, så upplevs ofta starka känslor av osäkerhet, oro, stress och brist på kontroll. Känslor som i sin tur kan skapa försvarsmekanismer och trigga irrationella handlingar. Ju större insikt och kännedom om dina och andras reaktionsmönster desto större möjlighet att leda sig själv, och andra.

Workshop
Under en halv dag arbetar vi tillsammans med att metodiskt utforska en förändringsprocess, vad kännetecknar den? Vad behöver vi/jag göra för att hantera det som är svårt. Efter halvdagen kommer du att ha möjlighet att tydligare uppfatta de behov som måste tillgodoses för att komma vidare i en  förändringsresa.

Jag vill anmäla mig till workshopen, förändringens fyra rum.

Tid: 3 september 2019. Kl. 08.30-12.00
Plats: Visby, Hamngatan 3
Investering:  Kostnad: 1250:- ex moms
15% rabatt innan tisdag 20/8. Ange anmälningskod: 4ht
Arbetsmaterial, dokumentation och fika ingår.

Vår handledare i fyrarummaren

Camilla Knekta