Förändringsleding

Förändring är något som sker hela tiden, och som ledare behöver vi både se oss själva och verksamheten och dess omvärld. Förändringsledning är en strukturerad process som syftar till att nå verksamhetsmål. För att förändringen ska få effekt och bli verklighet behöver fokus ligga på individuella synsätt och beteenden. Det krävs en ledare med både färdigheter och mod! 

Målgrupp
Du som leder förändring - chefer, ledare, projektledare, teamledare.

Utbildningens mål
Att förstå förändringens process, och att leda denna process på ett medvetet och effektivt sätt

Utbildningens innehåll
FM; Utifrån teorin Förändringens fyra rum(©) skapar vi insikt i förändringensprocessen och hur den tar sig uttryck i känslor och beteenden både hos ledaren, individena och gruppen. Med den kunskapen kan vi sedan förstå hur vi effektivt kan bemöta förändringens mekanismer.
EM; Eftermiddagen ägnar vi åt J P Kotters 9 steg för ett lyckat förändringsarbete, och du får praktiskt
planera ett förändringsarbete i din organisation. 

Den här  utbildningen ger dig möjlighet att inkludera konsultstöd och handledning för dig och din organisation.
 

Utbildningen ges även som företagsintern, ta kontakt med oss via e-post.

Kostnad 7.500:- inkl. moms
Vi bjuder på all förtäring.
 

Anmälan till utbildning

  • Bokningen är bindande. Avbokning senast 30 dagar före första utbildningsdag är kostnadsfri. Avbokning senare än 30 dagar före första utbildningsdag, men tidigare än 14 dagar före utbildningsdag debiteras med 50 % av totalbeloppet för utbildningen. Avbokning senare än 14 dagar före första utbildningsdag debiteras med hela beloppet för utbildningen.

vi utbildar i förändringsledning

Stina Hansson
Camilla Knekta