Vår övertygelse är att ett gott gruppklimat skapas av självinsikt, öppenhet och god kommunikation.
Att optimera en grupps fungerande är något alla tjänar på. Ineffektiva grupper, eller grupper med konflikter som inte hanteras på ett konstruktivt sätt bidrar till både ohälsa och bristande produktivitet. På dagens arbetsplatser krävs också att varje medarbetare förutom att utföra sina arbetsuppgifter, även att de fungerar bra i grupp.

Att arbeta i grupp är både stimulerande och effektivt. En väl fungerande grupp kräver gott samarbete och kommunikation, oavsett om gruppen är ett arbetslag, en projektgrupp eller ledningsgrupp. 
För att en grupp ska kunna göra ett bra arbete och långsiktigt bibehålla god kvalitet och välmående är handledning, facilitering eller utbildning viktiga inslag.

Utbildningar för grupper
-Kommunikation och bemötande
-Gruppdynamik, grupputveckling
-Kommunikation och relation
-Konflikter och konflikthantering
-Förstå och hantera förändringsprocesser
-Mindfulness - vid personaldagar, stresshantering
-Kommunikationsträning / feedbackträning
-Ledningsgruppsutveckling
-Medarbetarvandringar -läs om vårt seminarium i Almedalen Läs mer>>


Vi jobbar även med grupper i
-Handledning, både metod- och process
-Facilitering

Ibland använder vi verktyg som

 -Extended DISC®

 -Förändringens fyra rum®