Kommunikation och relation

En halvdag om kommunikation och relationer. Flera forskningsrapporter bekräftar hur goda relationer påverkar hälsa och arbetsmiljö. I den här utbildningen tar vi avstamp i analysverktyget Extended DISC - en teori om mänskligt beteende som hjälper individer att bli mer insiktsfulle och  framgångsrika genom att tillhandahålla en tydlig ram för att göra medvetna beslut om hur du kan anpassa ditt beteende med andra. Kraften i DISC analysen är att det är enkel att förstå och bildar ett utmärkt diskussionsunderlag.
Utbildningen ges emellanåt öppen samt företagsintern.

Jag gör DISC-analyser

Camilla Knekta