Medarbetarutbildning

Ansvarfullt, aktivt och hållbart medarbetarskap, det är den röda tråden i vår utbildning som  innebär att medarbetaren förstår sitt sammanhang och aktivt bidrar till verksamhetens mål, är delaktig och motiverad och genom det bidrar till arbetsplatsens utveckling och till organisationens resultat. Att vara ansvarfull och aktiv i sitt medskapande bidrar till att stärka gruppen och ledarskapet, på så sätt utvecklas hållbara och hälsosamma arbetsplatser.
Vi ger medarbetaren möjlighet att förstå sitt sammanhang och reflektera kring sig själv som medarbetare och sin egen utveckling.
Vår 1-dags utbildning ges öppen likväl som skräddarsydd. 

Målgrupp 
Medarbetarutbildningen vänder sig till medarbetare, teamledare, gruppledare och arbetsledare.

Utbildningens mål 
Utbildningen ger kunskaper som bidrar till ett  ansvarsfullt, aktivt och hållbart medarbetarskap där självinsikt och kunskap om gruppdynamik, kommunikation, konflikthantering och feedback utgör grunden.  Du får möjlighet att i fallbeskrivningar och andra övningar finna och utveckla färdigheter, reflektera enskilt och i grupp över medarbetarskapets olika delar och dess perspektiv. Utrymme lämnas också till dig som deltagare till erfarenhetsutbyte med andra. Vid slutet av dagen gör deltagaren en kortfattad utvecklingsplan att ta med till sin chef, för vidare diskussion.

Vår 1-dags utbildning ges öppen likväl som skräddarsydd.  

Utbildningens innehåll

  • Vem är medarbetare?
  • Sammanhang. Mål, roll  och lojalitet
  • Värderingar, normer och organisationskultur
  • Att vara en del i ett team - feedback som ett sätt att stärka varandra
  • Kommunikation
  • Friskfaktorer
  • Fortsatt utvecklingsresa - tillbaka till min arbetsgrupp 
Kostnad, tid och plats
4500:- inkluderar arbetsmaterial, för- och eftermiddagsfika.
Tid: 08.30-16.00
Plats: Visby

Välkommen med din anmälan, info@gotlandsakademin.se
Se aktuella dagar i vårt kalendarium >>
Kursen startar under förutsättning att det är minst 6 deltagare.

 

Anmälan, medarbetarutbildning

  • Bokningen är bindande. Avbokning senast 14 dagar före första utbildningsdag är kostnadsfri. Avbokning senare med hela totalbeloppet för utbildningen. Avbokning senare än 14 dagar före första utbildningsdag debiteras med hela beloppet för utbildningen.


vi utbildar i medarbetarskap

Camilla Knekta
Per Lorén
Anders Nilsson