60 minuter

-Spelet om verksamhet och samarbete

Spelet som ger gruppen och ledaren en klar bild över sin kunskap om verksamheten och om gruppens samarbete liksom vad som behöver utvecklas. Alltså en kartläggning där alla är med och bidrar till ett resultat och förhoppningsvis blir det också en del skratt under spelets gång.
Spelet leds av en konsult från Gotlandsakademin. Spelet anpassas efter varje verksamhet.

Det finns många värden för organisationen med spelet
Ett lustfyllt sätt med tävlingsmoment att få kunskap om sin organisation
Kunskapsöverföring till låg kostnad utslaget per anställd
Inventering av medarbetarnas kunskap 
Kunskapsöverföring mellan medarbetarna
Lära känna varandra bättre och känna sig trygg i gruppen
Chefen når fler medarbetare för överföring av kunskap om verksamheten vid ett tillfälle och kan få fler infallsvinklingar från medarbetarna
Chefen ökar relationen till medarbetarna
Tar upp vissa krav i arbetsmiljölagen
Gruppen blir överens över hur man ska gå vidare med uppföljning
Du behåller spelet för att genomföra det igen med nya medarbetare som kommit till gruppen och

Målgrupp 
Samtliga anställda inom en organisation eller företag.  Chef och medarbetare deltar. Spelet lämpar sig bäst för en grupp på ca 10 personer. 

Kostnad och tidsåtgång
13.500:- ex. moms
Speltiden är 60 minuter. Med introduktion och uppföljning en blir den sammanlagda tiden  1,45 tim. Viss förberedelsetid för konsult och chef tillkommer, för att diskutera verksamhetsspecifika frågor. 


Välkommen med din intresseanmälan, per.loren@gotlandsakademin.se


Jag guidar er i spelet

Per Lorén

Har du frågor om spelet så kontakta vår konsult Per Lorén. Mobil 0709-805 805
Per Loren >>
Våra andra konsulter i spelet är
Stina Hansson>>  
Camilla Knekta>>