gotlandsakademin

Företaget med ett nära nätverk av seniora konsulter. Vi drivs allihop av att skapa hållbarhet genom ledarskap, kommunikation och struktur. Vi är stolta över att ha blivit anlitade av både offentliga organisationer och privata företag i 30 år!
 


Gotlandsakademin erbjuder öppna och specialanpassade utbildningar inom projektledning, ledarskapsutveckling samt konsultstöd. Vi gillar projekt och har alla lång erfarenhet av projektledning! 
Vi utvecklar individer, chefer likväl som medarbetare, genom utbildning och handledning. Ibland har vi öppna utbildningar men mycket skräddarsys.
Självklart utvecklar vi även hela grupper.

Vi strävar efter att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder, då vet vi att vårt bidrag gör störst nytta. Vi gör en noggrann genomgång av era behov och förväntade resultat, vi genomför uppdraget i nära samarbete med er och efteråt stämmer vi av och återkopplar. Vi utvärderar våra insatser. Med vår förmåga att engagera samt leda processer skapar vi en grund för långsiktigt lärande hos våra kunder.

Välkommen till oss, du också!

Kort om företaget

Ägare är Stina Hansson och Camilla Knekta som driver företaget genom ett  delat ledarskap. Vi är själva operativa i uppdrag och arbetar tillsammans  med konsulterna i nätverket.
Camilla Knekta >>
Stina Hansson >>

Vårt nätverk