Christian Lewander

Utbildare och konsult inom projektledning och projektmetoder samt förändrings- och organisationsutveckling. 

Jag startade mitt yrkesliv med en utbildning inom el- och teleteknik och valde sedan att lämna ön till förmån för huvudstaden. Efter att även ha drivit eget företag valde jag att flytta hem till Gotland efter många år främst i Stockholmsområdet och läsa en kombinerad utbildning i företagsekonomi och energiteknik. 
Har jobbat som lärare och utbildare på såväl gymnasie- och universitetsnivå som yrkeshögskola. En stor del av mitt liv har jag varit verksam i den ideella sektorn och arbetat med både utbildning, ledning och organisationsutveckling. Är i dag aktiv som verksamhetsutvecklare. 

Christian lewander

Maila Christian >>

Tel: 070 5467508