Elisabet Ohlsson

Konsult och utbildare med fokus på ledarskap, grupputveckling, konflikthantering och facilitering.

Efter tjugo år som affärsjurist och i ledande befattningar inom näringslivet, har jag omfattande erfarenhet av vad som driver affärer och vad som krävs för ett starkt och hållbart ledarskap. Som beteendevetare har jag bred och djup kunskap om individer och gruppers beteende och samspel. Särskilt fokus ligger på att driva och genomföra förändring och utveckling samt konflikthantering.

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet
Beteendevetare, fil kand Sociologi, Lunds universitet

Elisabet Ohlsson

elisabet.ohlsson@gotlandsakademin.se

Tel 0733 - 42 01 31