Stina Hansson

Konsult i projektledning och ledarskap

Jag har en bakgrund som projektledare, chef och teamledare i Region Gotland. Jag har också arbetat som kurator inom hälso-och sjukvården på Gotland.I slutet av 80 talet tog jag min examen på socionomprogrammet vid Umeå universitet. Sedan dess har jag vidareutbildat mig i  projektledning vid Örebro universitet, i folkhälsa vid Uppsala universitet  och gått forskningsförberedande kurs vid Karolinska institutet i Stockholm.

Jag arbetar främst med
Projektledarutbildning.
Chefs-och ledarutbildning.
Processhandledning i grupp.
Enskild handledning och coachande samtal.


Om mig

Jag är uppvuxen i Norrbotten och flyttade till Gotland 1987. Nu bosatt i världsarvsstaden Visby. Mat och matkultur är roligt och gå utmärkt att kombinera med mitt andra stora intresse - vandring och vandringsresor. Just nu har jag ett personligt projekt med att genomföra vandringen längs Jakobsleden, El Camino i Spanien. Hittills har jag tillryggalagt 2/3 av sträckan, och nu återstår några veckors vandring i höst så är projektet slutfört!
Matkultur , vandring, vacker och storslagen natur hör ihop för mig - och är viktigt för att bidra till inspiration i tillvaron. Allt för att jag ska känna mig Hel & Hållen.

Stina Hansson

Maila Stina >>
070 323 72 57