Historien om Gotlandsakademin

Idag är vi verksamma över hela Sverige och har fler uppdrag på fastlandet än på Gotland. Eftersom vi har sådan bredd i konsulternas kompetenser får vi också en hel del annorlunda specialistuppdrag.

Företaget startades av Jörgen Wessman 1990 och de första åren var fyllda med en brokig flora av uppdrag men utvecklingen var rasande snabb och de första årens verksamhet bestod mycket av fortbildning av lärare, dels av konsult- och utbildningsuppdrag inom turism och marknadsföring. Men intresset för utveckling av skolan var väckt och har sedan dess varit ett område som vi arbetat med sedan dess, både kommunala skolor och friskolor.
 

Från att i starten endast fokuserat på uppdrag på Gotland  skedde en milstolpe 1994 då Gotlandsakademin fick uppdraget att ta hand om Gotlands kommuns gedigna projektledarutbildning. Detta var starten till det som idag är ett av våra huvudområden - att utbilda projektledare och utveckla projekt som arbetsform. Vi tar då beslutet att med ett växande konsultnätverk ta steget över vattnet och bli verksamma i stockholmsområdet. Vi skaffar också kontor i Ekmanska huset - ett av de finaste och mest anrika husen i Visby innerstad - där vi fortfarande har vårt kontor. Vi börjar också bjuda på offentliga upphandlingar. Sedan går det fort - Gotlandsakademin vinner många upphandlingar tex för att utbilda projektledare på Länsstyrelser, Högskoleverket, Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringar, Regeringskansliet och Sveriges Radio.

Med nya konsulter, specialister på ledarskap - börjar vi också arbeta med ledarskapsutbildningar och organisationsutveckling i större omfattning.  Idag  är detta område lika stort som projekt- och projektledarutveckling. Organisationsutveckling går mot att också bli allt mer förändringsarbete.